top of page

Bilimsel Yayınlar

  • Alioğlu, E.F. (1999). Erken Osmanlı Döneminde İznik Kentinin Fiziksel Gelişimi. 83-100. Aptullah Kuran’a Armağan / Essays in Honour Of Aptullah Kuran. Ed.: Kafescioğlu, Ç. ve Şenocak, L. İstanbul: YKB Yayınları.

  • Alioğlu, E.F. (2000c). İznik Gölü Çevresindeki Korunması Gerekli Değerler, Sorunlar ve Öneriler. 31-48. Uluslararası 11. Yapı ve Yaşam ’99 Kongresi, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bursa ve Yöresi/International Building & Life. Bursa 6-8 Mayıs 1999. Bursa: Mimarlar Odası Bursa Şubesi.

  • Alioğlu, E.F. (2001). İznik: Tarihsel Yapılar ve Koruma Yaklaşımı İçin Temel İlkeler. YTÜ, Basılmamış Başlıca Profesörlük Eseri.

bottom of page