top of page

Bilimsel Yayınlar

 • Alioğlu, E.F. (1999). Erken Osmanlı Döneminde İznik Kentinin Fiziksel Gelişimi. 83-100. Aptullah Kuran’a Armağan / Essays in Honour Of Aptullah Kuran. Ed.: Kafescioğlu, Ç. ve Şenocak, L. İstanbul: YKB Yayınları.

 • Alioğlu, E.F. (2000c). İznik Gölü Çevresindeki Korunması Gerekli Değerler, Sorunlar ve Öneriler. 31-48. Uluslararası 11. Yapı ve Yaşam ’99 Kongresi, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bursa ve Yöresi/International Building & Life. Bursa 6-8 Mayıs 1999. Bursa: Mimarlar Odası Bursa Şubesi.

 • Alioğlu, E.F. (2001). İznik: Tarihsel Yapılar ve Koruma Yaklaşımı İçin Temel İlkeler. YTÜ, Basılmamış Başlıca Profesörlük Eseri.

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmalar (2021-2023)
 • Yüksek Lisans Tezleri:

  • Doğan Talyak, N. (2021). İznik Elbeyli Köyü Kırsal Mirasının Korunması. Kadir Has Üniversitesi. 
    

  • ​Pilevne, Damla (2022). Kırsal Mirasın Korunması: İznik Müşküle Kırsal Yerleşimi Örneği. Kadir Has Üniversitesi.
    

  • Erkmen, Sude (2023). Kırsal Mimari Mirasın Korunması: İznik Dereköy Örneği. Y.L. Kadir Has Üniversitesi -Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi (Savunma aşamasında).
    

 • Makale:

  • Songülen,N., Alkan Reis, A., Güvenç, M.,  Erkan,  Çavur,M., Alioğlu, E.F. (2022). A decision support system for conservation policy development: The socio-demographic profiling of İznik town and its rural landscape, Historic Environment Policy and Practice. (Hakem Kurulu Değerlendirme Aşamasında)
    

 • Konferanslar:

  • HeritageDot Conference 2023, Oral presentation: Land Use and Land Cover Classification of Landsat (TM-TIRS) and Landscape Change Analysis: Iznik Case Study. 22 Mart 2023, University of Lincoln.
   https://heritagedot.org/.
    

  • TECHNART 2023 : International Conference on Analytical Techniques in Art and Cultural Heritage, Oral presentation: Remote Sensing for LULC Change : Interpretation of Nicea’s (Iznik) Rural Heritage, 7-12 Mayıs 2023, Lizbon. https://technart2023.com/.
    

 • Yarışmalar:

  • "Esri Türkiye Genç Bilginler Yarışması"nda poster sunumu gerçekleştirilmiştir. Birinci etapta elde edilen başarı ardından, final etabına katılma hakkı kazanılmıştır. 3 Mayıs 2023, Ankara. https://www.esri.com.tr/.

bottom of page