top of page

Bilimsel Yayınlar

 • Alioğlu, E.F. (1999). Erken Osmanlı Döneminde İznik Kentinin Fiziksel Gelişimi. 83-100. Aptullah Kuran’a Armağan / Essays in Honour Of Aptullah Kuran. Ed.: Kafescioğlu, Ç. ve Şenocak, L. İstanbul: YKB Yayınları.

 • Alioğlu, E.F. (2000c). İznik Gölü Çevresindeki Korunması Gerekli Değerler, Sorunlar ve Öneriler. 31-48. Uluslararası 11. Yapı ve Yaşam ’99 Kongresi, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bursa ve Yöresi/International Building & Life. Bursa 6-8 Mayıs 1999. Bursa: Mimarlar Odası Bursa Şubesi.

 • Alioğlu, E.F. (2001). İznik: Tarihsel Yapılar ve Koruma Yaklaşımı İçin Temel İlkeler. YTÜ, Basılmamış Başlıca Profesörlük Eseri.

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmalar (2021-2023)
 • Yüksek Lisans Tezleri:

  • Doğan Talyak, N. (2021). İznik Elbeyli Köyü Kırsal Mirasının Korunması. Kadir Has Üniversitesi. 
    

  • ​Pilevne, Damla (2022). Kırsal Mirasın Korunması: İznik Müşküle Kırsal Yerleşimi Örneği. Kadir Has Üniversitesi.
    

  • Erkmen, Sude (2023). Kırsal Mimari Mirasın Korunması: İznik Dereköy Örneği. Y.L. Kadir Has Üniversitesi -Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi.
    

 • Makale:

  • Songülen,N., Alkan Reis, A., Güvenç, M.,  Erkan,Y.,  Çavur,M. (2023). A decision support system for conservation policy development: The socio-demographic profiling of İznik town and its rural landscape, Historic Environment Policy and Practice. (Hakem Kurulu Değerlendirme Aşamasında)
    

  • Pilevne Ulu, D., Erkan,Y.,  Alkan Reis, A., Güvenç, M., Çavur,M. (2023). Impacts of the changes in agriproduction on rural heritage in the case of Müşküle, Iznik, Turkey, Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development (Hakem Kurulu Değerlendirme Aşamasında)
    

 • Konferanslar:

 • Yarışmalar:

  • "Esri Türkiye Genç Bilginler Yarışması"nda poster sunumu gerçekleştirilmiştir. Birinci etapta elde edilen başarı ardından, final etabına katılma hakkı kazanılmıştır. 3 Mayıs 2023, Ankara. https://www.esri.com.tr/.

bottom of page