top of page

Web-CBS Tabanlı Koruma Modeli

Alan yönetim modeli, çok katmanlı verileri esnek bir biçimde görselleştirmeyi gerekli kılar. Söz konusu verinin erişime açık olması, tüm paydaşlar açısından önemlidir. Bu bağlamda İznik Koruma Projesi, kentsel, arkeolojik ve kırsal mirası korumayı hedefleyen bütüncül koruma amaçlı alan yönetimini model olarak benimseyen, Web-CBS tabanlı bir projedir.

 

Web-CBS, klasik CBS’nin veri toplama, düzenleme, sorgulama ve analiz yeteneklerinin kullanılması sonucu elde edilen ürünlerin kullanıcılara sunumunu internet aracılığıyla gerçekleştirir.

Web-CBS teknolojisi, alan yönetimi yaklaşımının ihtiyaçlarına cevap veren, erişilebilir, işlenebilir analiz ve sunumlara imkan vermesi bakımından bütüncül koruma amaçlı alan yönetimini modeli için önemli imkanlar sunmaktadır.

WhatsApp Image 2021-09-20 at 16.30.10.jpeg

Ada, parsel, sokak

Yapılı çevre

Tescilli
yapılar

bottom of page