top of page

Alan yönetim modeli, çok katmanlı verileri esnek bir biçimde görselleştirmeyi gerekli kılar. Söz konusu verinin erişime açık olması, tüm paydaşlar açısından önemlidir. Bu bağlamda İznik Koruma Projesi, kentsel, arkeolojik ve kırsal mirası korumayı hedefleyen bütüncül koruma amaçlı alan yönetimini model olarak benimseyen, Web-CBS tabanlı bir projedir.

 

Web-CBS, klasik CBS’nin veri toplama, düzenleme, sorgulama ve analiz yeteneklerinin kullanılması sonucu elde edilen ürünlerin kullanıcılara sunumunu internet aracılığıyla gerçekleştirir.

Web-CBS teknolojisi, alan yönetimi yaklaşımının ihtiyaçlarına cevap veren, erişilebilir, işlenebilir analiz ve sunumlara imkan vermesi bakımından bütüncül koruma amaçlı alan yönetimini modeli için önemli imkanlar sunmaktadır.

bottom of page